در حال نمایش 5 نتیجه

منوی جانبی
نمایش 9 24 36

پلاس خودرنگ با گل های رنگی

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس خودرنگ با گل های رنگی حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است و قدمتی 30 ساله دارد. تولید این پلاس ها در سال‌های گذشته کاهش یافته است.

پلاس بزرگ حاشیه دار

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس بزرگ حاشیه دار با حاشیه ساده حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است و قدمتی 30 ساله دارد. متاسفانه تولید اینگونه پلاس ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.

پلاس حاشیه دار

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس حاشیه دار حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است و قدمتی 30 ساله دارد. متاسفانه تولید اینگونه پلاس ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.

پلاس رنگی راه راه

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس رنگی راه راه حاصل هنرمندی ایل قشقایی است و قدمتی 50 ساله دارد. متاسفانه تولید اینگونه پلاس ها در طول سال‌ های گذشته کاهش یافته است.

پلاس رنگی شیردنگ ‌دار

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس رنگی شیردنگ ‌دار حاصل هنرمندی ایل قشقایی است و قدمتی 50 ساله دارد. متاسفانه تولید اینگونه پلاس ها در طول سال‌ های گذشته کاهش یافته است.